Stație ITP

Inspecţii Tehnice Periodice (ITP)

Efectuăm Inspecția Tehnică Periodică legală (ITP) pentru toată gama de autovehicule – inclusiv utilitare – cu masa totală de maxim 3,5 tone și pentru remorci fără sistem de frânare propriu (cu sarcina maximă de 1500 kg).

MANAGEMENTUL URMĂTORULUI TERMEN DE ITP
Toți clienții noștri beneficiază în mod gratuit, de serviciul de înștiințare a expirării ITP.
Vă informăm în timp util, prin telefon, SMS sau e-mail, de necesitatea reînnoirii și programăm împreună data și ora inspecției.

ACTE NECESARE
  Certificatul de înmatriculare al autovehiculului (talon) – original
  Cartea de identitate a autovehiculului (CIV) – original – sau copie cu ștampila conform cu originalul din partea societății de leasing sau bancă
  Cartea de identitate a persoanei ce prezintă maşina la inspecţie – original